PRIVACY wetgeving 2018...
IS UW ORGANISATIE VOORBEREID?

eu gdpr / avg 2018

De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op 25 Mei 2018 opgevolgd door nieuwe Europese regelgeving op het gebied van bescherming van Privacy gevoelige gegevens. Dit is van toepassing op elk bedrijf en elke organisatie binnen de EU en de noodzakelijke procedures en maatregelen moeten vóór deze datum gerealiseerd zijn.

Het lijkt ver weg maar u heeft nog…

weeks
0
9
days
0
2
hours
1
1
minutes
1
7
seconds
5
2

…tot de deadline.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in tegenstelling tot de huidige wetgeving meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving. Zodra de EU AVG (of Engels: GDPR - General Data Protection Regulation) van toepassing is, geldt er nog maar 1 privacywet in de hele Europese Unie. Elke organisatie heeft vanaf 25 mei 2018 meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Gestructureerde aanpak

Uw organisatie AVG Compliant.

De specialisten van Triacs BV helpen u om de procedures en systemen binnen uw organisatie zo efficiënt mogelijk EU AVG Compliant in te richten.

Het zwaartepunt ligt bij “Accountability” van de verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 24.1 van de EU AVG: “Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft de verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd. Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.”

De AVG is al op 25 mei 2016 in werking getreden maar zal vanaf 25 mei 2018 daadwerkelijk van toepassing worden. Op dat moment wordt de huidige Nederlandse Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) door de AVG opgevolgd.

AVG Nieuws

Neem contact met ons op